Wataalamu Elekezi wa Mazingira

Title Mwaka Pakua
Washauri elekezi waliotimiza vigezo vya kuweza kusajili miradi Baraza 2021-05-10 Pakua
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (REGISTRATION AND PRACTICE OF ENVIRONMENTAL EXPERTS) REGULATIONS, 2021 2021-04-22 Pakua
Taarifa kwa Umma juu ya Vifungashio vya plastiki 2021-04-19 Pakua
The Environmental Management (Fee and Charges) (AMENDMENT) Regulations. 2021-04-09 Pakua
Hatua za kuzingatia wakati wa kufanya Tathmini ya Athari kwa Mazingira 2020-12-15 Pakua
News Bulletin 34 2020-06-05 Pakua
Taarifa kwa umma kuhusu kanuni za udhibiti na usimamizi wa taka hatarishi za mwaka 2019, kanuni za udhibiti na usimamizi wa taka za kielektroniki za mwaka 2019 na kanuni za ada na tozo za usi 2019-12-23 Pakua
Form No. 7_Movement Document 2019-12-16 Pakua
Form No. 6_Notification Document 2019-12-16 Pakua
Binadamu na Hifadhi ya Bionuai 2019-08-12 Pakua
Mwongozo wa Kuhusu Siku ya Usafi Kitaifa -2016 2016-12-06 Pakua
Mwongozo wa ukaguzi wa mahesabu ya ndani 2018-12-13 Pakua
Mwongozo wa Elimu ya Mazingira Kuhusu Matumizi Endelevu-2014 2014-05-27 Pakua
Mwongozo kwa Mafunzo ya TAM (EIA) toleo la 4 2019-12-13 Pakua