Taarifa kwa Vyombo vya Habari

Title Mwaka Pakua
Vyeti vya EIA/EA vilivyosainiwa tayari kuchukuliwa na Mwekezaji 2022-02-01 Pakua
Vyeti vya EIA/EA vilivyosainiwa tayari kuchukuliwa na Mwekezaji 2022-02-01 Pakua
Mkataba wa Huduma kwa Wateja 2021-07-01 Pakua
Jarida la Mwezi November 2021-11-30 Pakua
Vyeti vya Tathmini ya Athari kwa Mazingira na Ukaguzi wa Mazingira ambavyo vipotayari kuchukuliwa na wawekezaji kutoka katika ofisi za Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira Ma 2020-11-02 Pakua
News Bulletin 34 2020-06-05 Pakua
Taarifa kwa umma kuhusu kanuni za udhibiti na usimamizi wa taka hatarishi za mwaka 2019, kanuni za udhibiti na usimamizi wa taka za kielektroniki za mwaka 2019 na kanuni za ada na tozo za usi 2019-12-23 Pakua
Form No. 7_Movement Document 2019-12-16 Pakua
Form No. 6_Notification Document 2019-12-16 Pakua
Binadamu na Hifadhi ya Bionuai 2019-08-12 Pakua
Mwongozo wa Kuhusu Siku ya Usafi Kitaifa -2016 2016-12-06 Pakua
Mwongozo wa ukaguzi wa mahesabu ya ndani 2018-12-13 Pakua
Mwongozo wa Elimu ya Mazingira Kuhusu Matumizi Endelevu-2014 2014-05-27 Pakua
Mwongozo kwa Mafunzo ya TAM (EIA) toleo la 4 2019-12-13 Pakua