Sera na Sheria

Title Mwaka Pakua
The Strategic Environmental Assesment regulations 4GN 153 & 154 2008 2022-08-18 Pakua
The Environmental Management (Water quality standards) Regulations 2007 2022-08-18 Pakua
The Environmental Management (Soil Quality Standards ) Regulations 2007 2022-08-18 Pakua
The Environmental Impact Assesment and Audit Regulations 2005 2022-08-18 Pakua
SERA YA TAIFA YA MAZINGIRA 2021 2022-06-28 Pakua
Mkataba wa Huduma kwa Wateja 2021-07-01 Pakua
Nyongeza ya sheria 2016-05-15 Pakua
Sera ya Taifa ya Mazingira ,1997 1997-05-15 Pakua
Sheria ya Mazingira ya Mwaka 2004 2004-06-15 Pakua