Kitengo cha Manunuzi

Kitengo hiki kinaongozwa na Meneja.

Malengo

Kutoa utaalamu juu ya usimamizi wa michakato ya manunuzi.

Majukumu

  • Kusimamia manunuzi na utoaji wa shughuli zote za Zabuni za Baraza isipokuwa uamuzi na utoaji wa mkataba.
  • Kusaidia na kutekeleza utendakazi na maamuzi ya Bodi ya Zabuni ya Baraza
  • Kusimamia, kuratibu au kusimamia manunuzi na shughuli za zabuni za Baraza
  • Kuandaa na kusimamia michakato ya zabuni
  • Kutunza na kuhifadhi kumbukumbu za mchakato wa ununuzi na zabuni
  • Kutayarisha na kuwasilisha ripoti za manunuzi za mara kwa mara