Sera na Sheria

Title Mwaka Pakua
Sera ya Taifa ya Mazingira ,1997 1997-05-15 Pakua
Sheria ya Mazingira ya Mwaka 2004 2004-06-15 Pakua
REVISED - EIA AND AUDIT REGULATIONS, 2018 2018-09-07 Pakua
The National Environmental Research Agenda (NERA) for Tanzania 2017 - 2022 2017-05-08 Pakua
Environmental consideration for Industrialization in Tanzania 2018-05-15 Pakua