labels.announcements

Miradi yote ya Maendeleo lazima iwe na cheti cha TAM -EIA/Ukaguzi

  Download

Taarifa kwa Umma- kwamba Miradi yote ya Maendeleo ni lazima iwe na cheti kudhihirisha imefanyiwa Tathmini ya Athari kwa Mazingira(TAM/EIA) na au imefanyiwa Ukaguzi(AUDIT)